PARALEN 500 500MG TBL NOB 24

EAN: 8595116523847

Kód SÚKL: 0207820

Léčivý přípravek

 1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 500 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Tablety Paralen 500 nezhoršují žaludeční potí Celý popis produktu

39 Kč

35 Kč bez DPH

skladem

Při nákupu nad 1500 Kč DOPRAVA ZDARMA

Popis produktu
Popis

 1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 500 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou

tělesnou teplotu.

Tablety Paralen 500 nezhoršují žaludeční potíže a nevyvolávají zvracení, mohou je užít i

nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu

acetylsalicylovou.

Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných

infekčních onemocněních.

Tablety Paralen 500 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy,

zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a

nachlazení.

Paralen 500 je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku.

- Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 500 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARALEN 500 pokud

- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku nebo na některou pomocnou látku přípravku,

- máte vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater

- máte typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie

Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.Vzhledem k vysokému obsahu účinné látky nejsou tablety Paralen 500 vhodné pro děti mladšínež 6 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 20 kg).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 500 je zapotřebí

Před podáním přípravku konzultujte lékaře, pokud

- máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenáza

- současně užíváte léky ovlivňující funkci jater

- máte vážné onemocnění ledvin

Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.O vhodnosti současného užívání tablet Paralen 500 s jinými léky proti bolesti a nachlazení seporaďte s lékařem.Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním a/neboužívate jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 500 tablety pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky tablet Paralen 500 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.Současné užívání tablet Paralen 500 a některých léků na spaní, léků proti epilepsii, některýchantibiotik nebo současné pití alkoholu může způsobit poškození jater. V případě, že užíváte jinéléky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání tabletParalen 500 s lékařem a bez porady s ním je neužívejte.V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 tablety.

Užívání přípravku PARALEN 500 s jídlem a pitím

Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Těhotné ženy mohou užívat tablety Paralen 500 jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohoupřípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel,obsluha strojů, práce ve výškách).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 UŽÍVÁ

Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce.Nepřekračujte doporučené dávkování.

Dospělí a mladiství (starší 15 let )

užívají 1-2 tablety dle potřeby několikrát denně v časovémodstupu nejméně 4 hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2tablety.Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nemá denní dávka překročit 5 tablet.

Dětem a mladistvým ve věku od 6 do 15 let

se podává 1/2 - 1 tableta dle potřeby několikrátdenně v 6-hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmíbýt překročena celková denní dávka. Maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačenyv tabulce.

Děti do 6 let věku

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek určen pro děti do 6 let věku.

Dětem od 3 let

je možno podat Paralen 125 tablety, pro mladší děti je určen Paralen ve forměsuspenze nebo čípků.Nemocní se sníženou funkcí ledvin užívají po poradě s lékařem nižší dávky.Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.Tablety Paralen 500 se užívají při jídle, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu účinku, tablety jemožné půlit nebo drtit, zapijí se douškem tekutiny.Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží čise vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.Bez porady s lékařem neužívejte Paralen 500 tablety nepřetržitě déle než 1 týden.Dítěti nepodávejte Paralen 500 bez porady s lékařem déle než 3 dny.Při dlouhodobém užívání tablet Paralen 500 (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 500 než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsoupřítomny příznaky předávkování!

Jestliže jste zapomněla užít přípravek PARALEN 500

Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezijednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 500 způsobit nežádoucí účinky, které se alenemusí vyskytnout u každého.Tablety Paralen 500 v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. Ucitlivějších jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 500 UCHOVÁVAT

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, vnitřní obal v krabičce, aby bylpřípravek chráněn před světlem.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhajíchránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PARALEN 500 obsahuje

Léčivá látka: Paracetamol 500 mg v 1 tabletěPomocné látky: Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselinastearová.

Jak přípravek PARALEN 500 vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: Bílé, až téměř bílé tablety s půlicí rýhou, velikosti 18 x 8 mm, s půlící rýhou na jednéstraně a vyraženým nápisem PARALEN na druhé straně.

Velikost balení:

12 tablet

Recenze Paralen 500 por.tbl.nob. 24 x 500 mg (605)

Obdobné produkty

LIPO C ASKOR FORTE 120 kapslí

LIPO C ASKOR FORTE 120 kapslí

Potravinový doplněk
794 Kč

skladem

Lipozomální vitamin C s několikanásobně vyšším vstřebáváním a postupným uvolňováním pro dospělé a děti od 6 let. Přípravek LIPO C ASKOR FORTE obsahuje přírodní vitamin C s lipozomálním vstřebáváním (liposomal delivery, LD), bioflavonoidy z citrusových plodů, extrakt plodu šípku a tukové látky z rostlinných zdrojů (tzv. složení RosaCelip-LD®). RosaCelip-LD® udržuje oproti běžnému vitaminu C v organismu několikanásobně vyšší hladinu a dostupnost pro antioxidační ochranu zdravých buněk a zejména pro imunitní a nervový systém. Díky efektivnímu postupnému vstřebávání do organismu je zároveň šetrný k zažívacímu ústrojí. Jaký je přínos vitamínu C pro lidský organismus? napomáhá normální funkci imunitního systému přispívá ke správné funkci nervového systému a k normální psychické činnosti pomáhá snížit míru únavy a vyčerpání přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, pokožky, dásní a zubů chrání buňky před oxidativním stresem, antioxidant zvyšuje vstřebávání železa příznivě ovlivňuje energetický metabolismus Plod růže šípková napomáhá přirozené obranyschopnosti, podporuje normální trávení a normální funkci dýchacího systému. Součástí každého balení jsou unikátní diagnostické proužky URO C KONTROL®, které slouží k orientačnímu stanovení hladiny kyseliny askorbové v moči. Jedná se o zdravotnický prostředek registrovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Můžete si tak sami změřit hladinu vitaminu C. Denní potřeba a spotřeba vitaminu C vychází z nároků na organismus, a to zejména z jeho psychické a fyzické zátěže (například v době nemoci a rekonvalescence, školní docházky, sportovní aktivity apod.). Dávkování Pokud není doporučeno jinak, dospělí užívají 1–2 kapsle 2x denně (ráno nalačno a večer), děti od 6 let 1 kapsli denně, zapijte dostatečným množstvím tekutiny, pokud možno ráno nalačno. Složení RosaCelip-LD® 520 mg, z toho 500 mg vitamin C (625 % DDD), 10 mg bioflavonoidy z citrusových plodů, 10 mg extrakt z plodu šípku v jedné kapsli. Pomocné látky: mastné kyseliny. Kapsle je rostlinného původu (HPMC). Upozornění Nevhodné pro děti do 6 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Akce
CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ 500MG TBL EFF 30(3X10)

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ 500MG TBL EFF 30(3X10)

Léčivý přípravek
132 Kč

skladem

Vitamin C v šumivých tabletách

Walmark Biopron9 tob.30+10

Walmark Biopron9 tob.30+10

Potravinový doplněk
262 Kč

skladem

Biopron 9 je doplněk stravy obsahující probiotický komplex 9 kmenů živých mikroorganismů a prebiotika FOS, který je díky svému složení vhodný pro každodenní péči o střevní mikroflóru. Vhodný pro dospělé a děti od 3 let.

Akce
-19%
LIPO C ASKOR - tekutý lipozomální vitamin C 136ml

LIPO C ASKOR - tekutý lipozomální vitamin C 136ml

Potravinový doplněk
509 Kč
411 Kč

skladem

Doplněk stravy s obsahem acidum ascorbicum, extraktu ze šípků a s bioflavonoidy z citrusových plodů.

Rakytníček multivit.želatinky s rakyt.Hruška 70ks

Rakytníček multivit.želatinky s rakyt.Hruška 70ks

Potravinový doplněk
189 Kč

skladem

Multivitamínové želatinky Rakytníček obsahují rakytník, který je výborným zdrojem vitamínu C, a směs ovocných koncentrátů s dalšími vitamíny. Chutné želatinky s hruškovou příchutí podporují funkci imunitního systému a díky obsahu vitaminu C snižují únavu a vyčerpání.

Akce
-6%
Terezia Company Hlíva ústřičná s lactobacily 120 tbl.

Terezia Company Hlíva ústřičná s lactobacily 120 tbl.

Potravinový doplněk
379 Kč
353 Kč

skladem

Hlíva, šípek a lactobacily – to je ověřená trojice hrdinů. Plody šípku jsme přidali zejména pro jejich přirozenou schopnost normalizovat trávení a podporu přirozené imunity.

Aktuality

Síť lékáren

Hlučín (Lékárna u Hradeb)

www.lekarnauhradeb.cz

Hlučín (Lékárna Rovniny)

www.lekarna-rovniny.cz

Rýmařov (Lékárna Avion)

www.lekarna-avion.cz

Vrbno pod Pradědem (Lékárna Magnus)

www.lekarna-magnus.cz